OVLAŠĆENJA I SERTIFIKATI

Licenca za izradu tehničke dokumentacije koju izdaje Ministarstvo

Ovlašćenje MUP-a za izradu glavnog projekta ZOP

Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje

Rešenje za obavljanje posla projektovanja posebnih sistema i mere zaštite od požara

O NAMA

Građevinski biro Axis je osnovan 2004. godine u Novom Sadu, prvenstveno posluje u oblasti građevinarstva, projektovanja i izgradnji konstrukcija industrijskih objekata, pružanja nadzora i inžinjeringa u visokogradnji. Građevinski biro od svog osnivanja ima preko 70 realizovanih objekata u kojima je učestvovao svojim stručnim projektima i njihovoj izgradnji: prehrambena industija, javne ustanove, poslovni i privredni objekti, objekti za promet naftnim derivatima, stambeni objekti, industrijske hale i fabrike, različita industrijska postrojenja, magacini, skladišta, tribine na sportskim objektima, rezervoari, fiskulturne sale, domovi zdravlja i slično.

AXIS građevinski biro čini deset zaposlenih, građevinski, mašinski, elektro i saobraćajni inženjeri, kao i arhitekte su svojim konstruktivnim rešenjima i projektima na mnogim objektima iz različitih industrijskih i privrednih grana, stručno učestvovali u nadgledanju i izgradnji, njihovim rekonstrukcijama i adaptacijama, dogradnjama i ozelenjivanju. AXIS građevinski biro obezbeđuje najefikasnija konstruktivna rešenja i pruža stručne arhitektonske i inženjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.

AXIS građevinski biro projektuje, prikuplja, organizuje i realizuje sve neophodne dozvole i saglasnosti za izgradnju kao i nadzor sa izvođenjem radova u oblasti visokogradnje sa akcentom na građevinskim konstrukcijama. Pored građevinsko-arthitektonskih projekata i inženjeringa, AXIS građevinski biro pruža i usluge izrade Studija o proceni uticaja na životnu sredinu kao i projektne dokumentacije za potrebe zaštite životne sredine, dokumenata za upravljanjem otpadom, planove za zaštitu od udesa u opasnim radnim postrojenjima, visokorizičnim industrijskim postrojenjima, zaštitu od požara kao i za sve druge rizične radne sredine.

USLUGE

Projektovanje

AXIS građevinski biro izrađuje projekte čeličnih, betonskih i drvenih konstrukcija kao i projekte svih vrsta građevinskih objekata visokogradnje.
Pored građevinsko-arthitektonskih projekata, biro izrađuje i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, projektnu dokumentaciju za potrebe: zaštite životne sredine, zaštite od požara i udesa kao i za sve druge rizične radne sredine.

Izvođenje

AXIS Građevinski biro vrši usluge nadzora i izvođenja svih vrsta konstrukcija, objekata i građevinskih radova: od prefabrikovanih, betonskih, armirano-betonskih, metalnih, drvenih do izvođenja završnih radova u građevinarstvu.
Biro prikuplja i sve neophodne dozvole i saglasnosti za izgradnju kao i nadzor sa izvođenjem radova u oblasti visokogradnje

Inžinjering

AXIS građevisnki biro pruža usluge sprovođenja i realizacije usvojenih građevinsko-arhitektonskih i konstruktivnih projekata. U mogućnosti je da uskladi rad nekoliko različitih specijalnosti za određene operativne poslove u građevinarstvu ili sistema koji su u izgradnji.

Obezbeđuje najefikasnija konstruktivna rešenja i pruža stručne inženjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.
Takođe, posedujemo Ferroscan – uređaj za merenje i detekciju armature u betonskim elementima.

Zaštita životne sredine

AXIS građevinski biro izrađuje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu kao i projektnu dokumentaciju za potrebe zaštite životne sredine, dokumenata za upravljanjem otpadom, planove za zaštitu od udesa u opasnim radnim postrojenjima, visokorizičnim industrijskim postrojenjima, zaštitu od požara kao i za sve druge rizične radne sredine. Obezbeđivanje sigurnosti i odgovornosti za okolinu AXIS građevinski biro stavlja naglasak na kvalitet sa svojim iskustvima ali i etičkom poslovnom praksom.

VIZIJA I MISIJA

Vizija

AXIS GRAĐEVINSKI BIRO DOO brine o svojim klijentima , zaposlenima i životnoj sredini koja nas okružuje . Koristeći naše stručno znanje , primenjujući najsavremenije tehnologije i alata , i poštovanje za temeljnih postulata dobrih preduzetnika , naša želja je da postavi najviše standarde u domenu dizajna građevinske usluge koje bi nas vodi da postane jedan od lidera u regija u ovom domenu .

Misija

AXIS građevinski biro ima za cilj je da obezbedi najefikasnija konstruktivna rešenja i pruži stručne arhitektonske i inženjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti. Svoju posvećenost u obezbeđivanju sigurnosti i odgovornosti za okolinu sa svojom pravnom i etičkom poslovnom praksom, AXIS građevinski biro stavlja naglasak na kvalitet o čemu svedoči lista referenci za deset godina postojanja. AXIS građevinski biro svakodnevno usvaja nova znanja i prelazi sa klasičnog na parametarsko projektovanje kroz izradu projektne dokumentacije putem savremenih softversko-informatičkih rešenja. AXIS predstavlja moderan biro sa društveno odgovornim poslovanjem koji nastavlja usavršavanje u oblastima savremenih gređevinsko-tehnoloških rešenja sa posebnom pažnjom na zaštitu životne sredine.

REFERENCE

Industrijski

Objekti

AD „AGROCOOP“

Novi Sad

Skladište semenske robe, Rimski Šančevi.
Maloprodajni objekat, Šabac.
Maloprodajni objekat, Bačka Palanka.
Regionalni distributivni centar, Kragujevac. 

TARKETT

BAČKA PALANKA

Kotlarnica na piljevinu, projekat konstrukcije.
Silosi za piljevinu.
Skladište zapaljivih tečnosti.

TERMOELEKTRANA

NOVI SAD

Rekonstrukcija glavne upravljaćke prostorije.
Sanacija temelja napojnih pumpi.

BAPS

ZRENJANIN

Fabrika za proizvodnju protiv balističke opreme.

ZORKA KERAMIKA

Šabac

Dogradnja fabrike keramičkih pločica.
Rekonstrukcija postojeće fabrike.
Dogradnja magacina za skladištenje gotovih proizvoda.

JUGOHEM

LESKOVAC

Dogradnja i rekonstrukcija fabrike biocida.

VIATOR I VEKTOR

ŠID

Magacin carinske robe

JKP „VODE VOJVODINE“

NOVI SAD

Centralni magacin mobilne opreme za odbranu od poplave.
Most preko vodotoka Plazović.

„CARLSBERG SRBIJA“

ČELAREVO

Izgradnja pogona za pakovanje piva u PET ambalažu.

LAFARGE BFC

Beočin

Projekat rušenja stare fabrike cementa.
Postrojenje za mlevenje uglja za rotacionu peć br. 3.
Rekonstrukcije usipnog koša na liniji za ugalj. Kolske vage za distribuciju cementa.
Transporter za dopremanje celih guma u rotacionu peć.
Rekonstrukcija noseće konstrukcije objekta za dopremanje sirovinskog materijala.

REFERENCE

Poslovni i javni

Objekti

„ROTOR“ DOO

Novi Sad

Tržni centar „ROTOR“.

„EAST – POINT“ DOO

NOVI SAD

Salon nameštaja, projekat konstrukcije.

ŽELJKO REBRAČA

SOMBOR

Tržni centar „Merkator-Sombor“, projekat konstrukcije.

MB RODIĆ

NOVI SAD

Tržni centar „MB RODIĆ“, projekat konstrukcije

NIS – NAFTAGAS PROMET

NOVI SAD

Benzinska stanica „ADAŠEVCI“.
Magacinski prostor za smeštaj zapaljivih tečnosti.
Distributivno skladište sa aneksom.

PETROL

LJUBLJANA

Rekonstrukcija i dogradnja Benzinske stanice u Petrovaradinu.

HOTEL PUTNIK

NOVI SAD

Rekonstrukcija hotela, projekti, instalacija.

OŠ „SONJA MARINKOVIĆ“

NOVI SAD

Projekat dogradnje školske zgrade.

PANOS INŽENJERING

NOVI SAD

Poslovno magacinski objekat.

„A – GRADNJA“DOO

NOVI SAD

Apartmansko naselje „Lisina“, Kopaonik.

REFERENCE

Zaštita životne

sredine

MINEL – KOTLOGRADNJA

BEOGRAD

Izgradnja pogona za proizvodnju kotlova.

RAUCH

KOCELJEVA

Dogradnja i rekonstrukcija fabrike sokova

DUCHEM

BEOGRAD

Izgradnja fabrike veštačkih đubriva i biocida

LAFARGE BFC

BEOČIN

Rušenje stare fabrike cementa.
Rekonstrukcija mlina za cementa.
Izgradnja silosa za klinker.
Magacin sirovina, zatečeno stanje.

 

 

 

NIS PETROL – RAFINERIJA NAFTE

NOVI SAD

Rekonstrukcija rezervoara N-9.
Rekonstrukcija pogona za stripovanje sulfidnih voda.

„SOJA PROTEIN“

BEOČIN

Izgradnja postrojenja za proizvodnju sojinih proteinskih izolata i koncentrata.
Rekonstrukcija pogona za proizvodnju teksturiranih proizvoda od soje.

TARKETT

BAČKA PALANKA

Izgradnja magacina za zapaljive materije.

PETROL

LJUBLJANA

Rekonstrukcija benzinske stanice i dogradnja TNG autopunilišta.

ZORKA KERAMIKA

ŠABAC

Dogradnja i rekonstrukcija fabrike za proizvodnju keramičkih pločica.

PARTNERI

carlsberg_logo
energoprojekt(3)
Tarkett(3)
nis-vert-cyr(2)
lafarge-logo(1)
apatinska_pivara(2)

KONTAKT

INFO

  • Adresa: Šumadijska 21, 21000 Novi Sad, Srbija
  • Telefon: +381 (0)21 / 673 67 08
  • Tel/fax:  +381 (0)21 / 673 67 09
  • Email: office@axisbiro.co.rs

KONTAKT

Pošaljite porukuclear